Preview Mode Links will not work in preview mode

Handelsfolk


Jun 3, 2019

Roxana höggs i halsen med en morakniv på jobbet, i kassan på Ica. Trots traumat jobbade Roxana kvar i flera år. Men en dag ringde det på mobilen: mannen som knivhögg henne ska ut på permission. När som helst kan han kliva in i butiken igen. Då fattar hon ett beslut.

Reporter: Lisa Berthelson
Musik: Freesound och Gustav Asplund